Despre temă…

În 1921, perioada marii turnuri în teoria sa asupra aparatului psihic și a pulsiunilor, Sigmund Freud a fost preocupat totodată și de fenomenul maselor, socialului, în raport cu psihismul individual: ”Prin urmare, psihologia maselor privește individul ca pe un membru al unui trib,al unui popor, al unei caste, alunei clase sociale, al unei instituții, sau ca pe unelement aparținând unei mulțimi umane care, la un moment dat șiîn virtutea unui scop precis, s-a organizat într-o masă, într-o colectivitate.”, specifica el în partea introductivă din Psihologia maselor și analiza Eului.

La rândul său, remarcabilul psihanalist W.R. Bion, după experiența din timpul Primului Război Mondial, scrie prima sa carte, Experiences in Groups, în care mărturisește că a fost frapat de faptul că tratamentul psihanalitic al individului și analiza grupului abordează aspecte diferite ale aceluiași fenomen și că o combinare a ambelor metode conferă practicianului rudimente ale unei viziuni binoculare.

O relație umană care durează ani de zile, în cadrul căreia se menține un ansamblu de norme și atitudini, este nimic mai puțin decât o adevărată definiție a instituției.[1] (José Bleger, “Psychanalyse du cadre psychanalytiques”, dans “Crise, Rupture et dépassement”, Dunod, 1979, pp. 255-285)

Această afirmație făcută de José Bleger într-o analiză a cadrului psihanalitic, cu referire directă la relația dintre psihanalist și pacient, poate reprezenta punctul de pornire în orice demers de explorare a mediului instituțional și a modului în care influențează individual, adultul sau copilul.

Sub această premisă a lui Bleger, potrivit căreia orice relație umană în interiorul căreia dinamica interacțiunilor și schimburilor se organizează prin repetiție, structurând anumite trasee, poate să se instituționalizeze, vă invit să ne aventurăm împreună într-un teritoriu mai puțin explorat de psihanaliză, cu sau fără accentele actualității cotidiene, în cadrul celei de-a XIII-a Conferințe a Societății Române de Psihanaliză.

Bogdan Cuc – coordonator eveniment

 

[1] “Une relation humaine qui dure des années, au sein de laquelle se maintient un ensemble de normes et d’attitudes n’est rien moins qu’une véritable définition de l’institution.” - José Bleger, “Psychanalyse du cadre psychanalytiques”, dans “Crise, Rupture et dépassement”, Dunod, 1979, pp. 255-285